Archiwum 14 Grudzień 1961

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 335 z 1961

    Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1961 r. w sprawie obowiązku meldunkowego osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.

  • Monitor Polski Poz. 1 z 1962

    Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1961 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia.