Archiwum 30 Marzec 1961

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 171 z 1961

  Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. w sprawie opracowania i zatwierdzenia przez jednostki planujące szczegółowych pięcioletnich planów gospodarczych na lata 1961-1965.

 • Monitor Polski Poz. 137 z 1961

  Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. w sprawie zakazu sprzedaży i podawania napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu na obszarze całego Państwa w dniach 15 i 16 kwietnia 1961 r.

 • Monitor Polski Poz. 134 z 1961

  Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. zmieniające zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961.

 • Monitor Polski Poz. 133 z 1961

  Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 21 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych w 1961 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 101 z 1961

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. w sprawie zmiany właściwości do udzielania zezwoleń na zameldowanie i pobyt na terenie m. st. Warszawy oraz miast: Łodzi, Krakowa i Poznania.