Archiwum 7 Marzec 1961

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 131 z 1961

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1961 r. w sprawie ramowych zasad normowania środków obrotowych oraz planowania pasywów stałych w niektórych przedsiębiorstwach państwowych.

  • Monitor Polski Poz. 120 z 1961

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1961 r. w sprawie nadania formy zakładów budżetowych niektórym jednostkom organizacyjnym gospodarki mieszkaniowej oraz szczegółowych zasad i trybu rozliczania tych jednostek z budżetami terenowymi.

  • Dziennik Ustaw Poz. 89 z 1961

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.