Archiwum 17 Kwiecień 1961

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 169 z 1961

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 156 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie przekazania finansowym organom orzekającym II instancji uprawnień określonych w art. 127 § 1 ustawy karnej skarbowej.

 • Monitor Polski Poz. 152 z 1961

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie sprostowania błędu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 108 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy.