Archiwum 30 Maj 1961

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 194 z 1961

    Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1961 r. w sprawie wydawania przepustek turystycznych, uprawniających do przekroczenia granicy państwowej i pobytu na obszarze turystycznym Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 142 z 1961

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1961 r. w sprawie obowiązku zakładania urządzeń piorunochronnych na budynkach.