Archiwum 3 Sierpień 1961

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 286 z 1961

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie terminu płatności podatku obrotowego od niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.

  • Monitor Polski Poz. 275 z 1961

    Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

  • Dziennik Ustaw Poz. 202 z 1961

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.