Archiwum 8 Sierpień 1961

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 296 z 1961

  Uchwała nr 314 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie usprawnienia kooperacji przemysłowej.

 • Monitor Polski Poz. 272 z 1961

  Uchwała nr 304 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 480 z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.

 • Monitor Polski Poz. 268 z 1961

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie ustalenia lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych i stref ochronnych oraz wyrażania zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 203 z 1961

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie przyjmowania od niektórych indywidualnych gospodarstw rolnych równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.