Archiwum 13 Październik 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 407 z 1962

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 października 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 356 z 1962

  Zarządzenie nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1962 r. w sprawie uprawnień i obowiązków Komitetu do Spraw Techniki w dziedzinie nadawania ogólnego kierunku oraz koordynowania programów i metodyki prac biur projektów w zakresie postępu technicznego i technologicznego.

 • Monitor Polski Poz. 355 z 1962

  Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1962 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów w zakresie sprzedaży przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 275 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 października 1962 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rewolucyjnym Rządem Republiki Kuby, podpisanej w Hawanie dnia 6 marca 1961 r.