Archiwum 20 Luty 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 111 z 1962

  Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie zwiększania zainteresowania gromad realizacją zaległości finansowych wsi.

 • Monitor Polski Poz. 99 z 1962

  Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie dokonywania zmian w szczegółowych 5-letnich planach gospodarczych przedsiębiorstw na lata 1961-1965.

 • Monitor Polski Poz. 96 z 1962

  Uchwała nr 69 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie oszczędnej gospodarki drewnem w latach 1962-1965.

 • Dziennik Ustaw Poz. 77 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje duchowne.

 • Monitor Polski Poz. 73 z 1962

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali.

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 65 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie uprawnień koordynacyjnych Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarki wodnej w stosunku do innych organów administracji państwowej oraz zakresu współpracy z tymi organami.