Archiwum 16 Marzec 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 121 z 1962

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.

 • Monitor Polski Poz. 116 z 1962

  Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie ustalania zasobów złóż kopalin dla podjęcia działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją złoża kopaliny lub jej przeróbką.

 • Monitor Polski Poz. 115 z 1962

  Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie fundowania przez Ministra Obrony Narodowej stypendiów dla studentów szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 114 z 1962

  Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie przekazania Prezesowi Rady Ministrów i ministrom niektórych uprawnień Rady Ministrów, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 102 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.

 • Dziennik Ustaw Poz. 99 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 80 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu, oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza powierzchni gruntu na własne potrzeby.