Archiwum 12 Kwiecień 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 194 z 1962

    Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 12 kwietnia 1962 r. o wprowadzeniu ramowej instrukcji w sprawie opracowania rocznego planu rozwoju techniki w przedsiębiorstwie przemysłowym.

  • Monitor Polski Poz. 173 z 1962

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1962 r. w sprawie zasad ewidencji środków trwałych i ich umorzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej działających według zasad rozrachunku gospodarczego.

  • Dziennik Ustaw Poz. 141 z 1962

    Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Oświaty.