Archiwum 2 Kwiecień 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 146 z 1962

    Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1962 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 124 z 1962

    Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zadrzewiania gruntów i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie kolei oraz urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów ochronnych przeciwpożarowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 101 z 1962

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach.