Archiwum 3 Kwiecień 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 134 z 1962

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 1962 r. w sprawie ksiąg wieczystych dla terenów państwowych oddanych w wieczyste użytkowanie i dla budynków na takich terenach, stanowiących odrębne nieruchomości, oraz w sprawie opłat sądowych od wniosku o wpis wieczystego użytkowania i własności budynku.