Archiwum 22 Maj 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 282 z 1962

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 228 z 1964

  Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Mali, podpisana w Bamako dnia 2 listopada 1961 r.

 • Monitor Polski Poz. 212 z 1962

  Uchwała Rady Państwa z dnia 22 maja 1962 r. o zmianie uchwały z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.

 • Monitor Polski Poz. 211 z 1962

  Uchwała Rady Państwa z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie stanowisk i uposażeń sędziów oraz innych pracowników Sądu Najwyższego.

 • Monitor Polski Poz. 210 z 1962

  Uchwała Rady Państwa z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 187 z 1963

  Konwencja o morzu pełnym sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 179 z 1964

  Konwencja o szelfie kontynentalnym, sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 109 z 1963

  Poprawka Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 roku, przyjęta w Wiedniu dnia 4 października 1961 r.