Archiwum 23 Maj 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 218 z 1962

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1962 r. w sprawie płatności zobowiązań jednostek i zakładów budżetowych.

  • Monitor Polski Poz. 204 z 1962

    Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1962 r. w sprawie zakresu i trybu dysponowania przez Ministra Finansów częścią rezerwy budżetu centralnego.