Archiwum 31 Maj 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 279 z 1962

  Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wymagań eksportowych dla artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na eksport.

 • Dziennik Ustaw Poz. 159 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 157 z 1962

  Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 156 z 1962

  Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 155 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wyłączenia niektórych zgromadzeń spod przepisów ustawy o zgromadzeniach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 153 z 1962

  Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 149 z 1962

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 1958 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.