e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Lipiec 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 281 z 1962

  Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie uzupełnienia wykazu organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Komitetu Drobnej Wytwórczości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 221 z 1962

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu wzajemnego zaliczania okresów pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz okresów zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 220 z 1962

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do świadczeń i zasad wypłaty świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 219 z 1962

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do świadczeń i zasad wypłaty świadczeń emerytalnych z tytułu przejęcia niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa.