Archiwum 12 Wrzesień 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 351 z 1962

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas.

 • Monitor Polski Poz. 350 z 1962

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. w sprawie zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych.

 • Monitor Polski Poz. 326 z 1962

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 301 z 1962

  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 245 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.