Archiwum 13 Wrzesień 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 364 z 1962

  Uchwała nr 288 Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie warunków tworzenia przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych, działających w dziedzinie wykonawstwa budowlano-montażowego i remontowo-budowlanego oraz produkcji materiałów budowlanych.

 • Monitor Polski Poz. 345 z 1962

  Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. o zmianie uchwały nr 345 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie rozszerzenia pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego i indywidualnego na niektórych terenach Ziem Zachodnich, województwa olsztyńskiego i w niektórych powiatach województw gdańskiego i białostockiego.

 • Monitor Polski Poz. 344 z 1962

  Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. zmieniająca uchwałę nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

 • Monitor Polski Poz. 343 z 1962

  Uchwała nr 282 Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. zmieniająca uchwałę w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.

 • Monitor Polski Poz. 334 z 1962

  Uchwała nr 276 Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych na targach i wystawach krajowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 265 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Nakle Sądu Powiatowego w Wyrzysku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty.

 • Dziennik Ustaw Poz. 250 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zasad powoływania wart przeciwpożarowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 247 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie umundurowania pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej.