Archiwum 28 Wrzesień 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 348 z 1962

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1962 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników szkolących uczniów.

 • Monitor Polski Poz. 339 z 1962

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1962 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

 • Monitor Polski Poz. 338 z 1962

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1962 r. w sprawie przekazywania przez jednostki państwowe i organizacje spółdzielcze środków finansowych, przeznaczonych na pomoc w budowie urządzeń do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę na terenie gromad, realizowanej przez zrzeszenia ludności.

 • Monitor Polski Poz. 337 z 1962

  Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1962 r. w sprawie zmian w wykazach jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.