Archiwum 8 Wrzesień 1962

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 332 z 1962

  Uchwała nr 260 Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1962/1963 w państwowych gospodarstwach rolnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 246 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 243 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w jednostkach organizacyjnych wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES".

 • Dziennik Ustaw Poz. 241 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie uiszczania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych przez niektóre gospodarstwa rolne.