Archiwum 21 Styczeń 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 56 z 1963

    Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 1963 r. dotyczące zmiany zarządzenia z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały do nadawania stopni naukowych.

  • Monitor Polski Poz. 55 z 1963

    Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 1963 r. dotyczące zmiany zarządzenia z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas oznaczony do nadawania stopni naukowych.

  • Monitor Polski Poz. 40 z 1963

    Instrukcja Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1963 r. w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.