Archiwum 11 Październik 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 380 z 1963

    Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1963 r. w sprawie udzielania przez jednostki gospodarki uspołecznionej zamówień jednostkom gospodarki nie uspołecznionej na dostawę części zamiennych i akcesorii do pojazdów samochodowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 1963

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 1963 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności Państwowego Funduszu Ziemi, ustalenia terminów płatności niektórych należności oraz właściwości organów finansowych w zakresie ulg w spłacie i umarzania tych należności.

  • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 1963

    Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r.