e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Październik 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 400 z 1963

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat oraz udzielania ulg i zwolnień za świadczenia domów małych dzieci.

 • Monitor Polski Poz. 397 z 1963

  Zarządzenie nr 119 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1963 r. w sprawie koordynowania przez gromadzkie rady narodowe kontraktacji produkcji rolniczej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 1963

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1963 r. w sprawie taksy dla obliczania należności za konwojowanie osób na żądanie sądu lub organu prowadzącego śledztwo lub dochodzenie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 273 z 1963

  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 października 1963 r. w sprawie pilotażu morskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 272 z 1963

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.

 • Dziennik Ustaw Poz. 265 z 1963

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.