Archiwum 19 Grudzień 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 455 z 1963

  Uchwała nr 409 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.

 • Monitor Polski Poz. 448 z 1963

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 grudnia 1963 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 1963

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 312 z 1963

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli pracowników zwalnianych od pracy na podstawie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 309 z 1963

  Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury.

 • Dziennik Ustaw Poz. 308 z 1963

  Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 307 z 1963

  Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie niektórych przepisów prawa wyborczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 306 z 1963

  Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie kadencji rad narodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1964

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.

 • Monitor Polski Poz. 1 z 1964

  Uchwała nr 410 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki.