Archiwum 31 Grudzień 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 45 z 1964

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1963 r. w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego na rok 1964.

  • Monitor Polski Poz. 44 z 1964

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

  • Monitor Polski Poz. 11 z 1964

    Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 grudnia 1963 r. w sprawie wydawania dokumentów żeglarskich osobom wykonującym indywidualnie rybołówstwo morskie.