Archiwum 1 Marzec 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 152 z 1963

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

 • Monitor Polski Poz. 132 z 1963

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zasad i warunków rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych i sposobu wykonywania nad nimi nadzoru przez urzędy probiercze.

 • Monitor Polski Poz. 117 z 1963

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.

 • Monitor Polski Poz. 116 z 1963

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie określenia wymagań dla wyrobów zgłaszanych w celu zbadania i ocechowania, metod badania, wzorów cech probierczych i sposobu cechowania wyrobów z metali szlachetnych oraz w sprawie oznaczania wyrobów z metali nieszlachetnych.

 • Monitor Polski Poz. 106 z 1963

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 1 marca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru umowy o uprawę i dostawę tytoniu.

 • Monitor Polski Poz. 95 z 1963

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 1963

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji.