Archiwum 27 Kwiecień 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 269 z 1963

  Akt wprowadzający poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęty w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 233 z 1964

  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o czechosłowackiej komunikacji tranzytowej przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na odcinku linii kolejowej między stacjami Hradek nad Nisou i Zittau, podpisana w Pradze dnia 16 listopada 1962 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 212 z 1963

  Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową, podpisana w Bukareszcie dnia 5 października 1962 r.

 • Monitor Polski Poz. 185 z 1963

  Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1963 r. zmieniająca uchwałę z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie stanowisk i uposażeń sędziów oraz innych pracowników Sądu Najwyższego.