Archiwum 23 Maj 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 241 z 1963

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przez uspołecznione placówki przemysłu gastronomicznego.

 • Monitor Polski Poz. 231 z 1963

  Zarządzenie nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie zadań prezydiów rad narodowych w organizowaniu i realizacji czynów społecznych.

 • Monitor Polski Poz. 229 z 1963

  Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 1963 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wydziałów szkół wyższych, podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały do nadawania stopni naukowych.

 • Monitor Polski Poz. 228 z 1963

  Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 1963 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych, podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas oznaczony do nadawania stopni naukowych.

 • Monitor Polski Poz. 219 z 1963

  Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w rejonach dróg wodnych oraz zarządach inwestycji, podległych Centralnemu Urzędowi Gospodarki Wodnej.

 • Monitor Polski Poz. 209 z 1963

  Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie komisji oceniających prawidłowość ustalania zasobów złóż kopalin, zasobów wód podziemnych i warunków geologicznych dla potrzeb budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 136 z 1963

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 135 z 1963

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie przedmiotów z metali szlachetnych zwolnionych od obowiązku badania i cechowania przez urzędy probiercze oraz w sprawie trybu postępowania z wyrobami z metali szlachetnych nie czyniących zadość najniższej próbie ustalonej dla danej kategorii wyrobów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 134 z 1963

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie uposażenia pracowników prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m. Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 117 z 1963

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie zakładów sztucznego wylęgu drobiu.