Archiwum 14 Czerwiec 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 263 z 1963

    Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie kwalifikacji oraz zasad wynagradzania instruktorów szkolących pracowników w przedsiębiorstwach podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.

  • Monitor Polski Poz. 255 z 1963

    Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie trybu rozdziału robót budowlano-montażowych na lata 1964 i 1965.

  • Dziennik Ustaw Poz. 176 z 1963

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.