Archiwum 26 Czerwiec 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 276 z 1963

    Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1963 r. w sprawie wyeliminowania zbędnego importu kompletnych obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu technicznego oraz części zamiennych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 174 z 1963

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 1963 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin.