Archiwum 8 Lipiec 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 327 z 1963

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 326 z 1963

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 310 z 1963

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 304 z 1963

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 295 z 1963

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Dziennik Ustaw Poz. 295 z 1963

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o kursowaniu polskich pociągów tranzytowych na odcinku kolei Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich podpisana w Moskwie dnia 22 kwietnia 1963 r.

 • Monitor Polski Poz. 294 z 1963

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 293 z 1963

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 292 z 1963

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 291 z 1963

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 290 z 1963

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 289 z 1963

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 281 z 1963

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie zakresu działania i organizacji rad ochrony dóbr kultury.