Archiwum 1 Sierpień 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 354 z 1963

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 1 sierpnia 1963 r. w sprawie uzgadniania założeń, lokalizacji i projektów wstępnych inwestycji, obejmujących obiekty budowlane gospodarki wodnej.

 • Monitor Polski Poz. 314 z 1963

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1963 r. w sprawie zezwolenia na wywóz i przywóz pieniędzy polskich i zagranicznych oraz książeczek oszczędnościowych przez osoby przekraczające granicę państwową oraz na wydatkowanie pieniędzy Polskich za granicą.

 • Monitor Polski Poz. 306 z 1963

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 200 z 1963

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.