Archiwum 4 Październik 1965

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 292 z 1965

    Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 października 1965 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 268 z 1965

    Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 1965 r. w sprawie przystąpienia Iraku, Cypru i Senegalu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 267 z 1965

    Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 18) w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.