Archiwum 11 Grudzień 1965

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 405 z 1965

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych objętych budżetem centralnym na rok 1966.

  • Dziennik Ustaw Poz. 334 z 1965

    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia miast Lędziny w powiecie tyskim, województwie katowickim i Ruciane-Nida w powiecie piskim, województwie olsztyńskim oraz w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, katowickim, kieleckim i olsztyńskim.

  • Dziennik Ustaw Poz. 333 z 1965

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie zmiany granic miasta Kielc w województwie kieleckim oraz miasta Olsztyna w województwie olsztyńskim.