Archiwum 15 Grudzień 1965

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 335 z 1965

    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.

  • Dziennik Ustaw Poz. 10 z 1966

    Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki pływające marynarki wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.