Archiwum 18 Grudzień 1965

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 416 z 1965

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie prowadzenia poszukiwań i akcji ratowniczej cywilnych statków powietrznych.

 • Monitor Polski Poz. 415 z 1965

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie wydawania praw jazdy cudzoziemcom oraz kierowania pojazdami samochodowymi na drogach publicznych w Polsce przez osoby posiadające prawo jazdy wydane za granicą.

 • Monitor Polski Poz. 409 z 1965

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej central zjednoczeń przemysłowych i budownictwa objętych planowaniem centralnym.

 • Monitor Polski Poz. 406 z 1965

  Uchwała nr 311 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie przejęcia niektórych budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na własność Państwa, zasad rozliczeń z tego tytułu oraz uregulowania niektórych innych spraw z zakresu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.