Archiwum 24 Maj 1967

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 154 z 1967

    Uchwała nr 120 Rady Ministrów z dnia 24 maja 1967 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad organizowania, kierowania i koordynacji spraw wynalazczości, rozpowszechniania projektów wynalazczych oraz zasad wynagradzania i finansowania w zakresie wynalazczości.

  • Dziennik Ustaw Poz. 93 z 1967

    Oświadczenie Rządowe z dnia 24 maja 1967 r. dotyczące przystąpienia Mongolskiej Republiki Ludowej do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 90 z 1976

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczeń społecznych.