Archiwum 27 Maj 1967

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 146 z 1967

  Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie dokonywania przez organy administracji miar kontroli przestrzegania przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych oraz zasad i zakresu współdziałania tych organów z innymi organami administracji państwowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 114 z 1967

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Toruniu rozpoznawania spraw karnych nieletnich z zakresu właściwości Sądu Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 103 z 1967

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 102 z 1967

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koninie rozpoznawania spraw o rozwód oraz zmiany zakresu tych spraw powierzonych Sądowi Powiatowemu w Przemyślu.