e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Czerwiec 1967

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 200 z 1967

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1967 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

 • Monitor Polski Poz. 194 z 1967

  Uchwała nr 153 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1967 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 166 z 1967

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie organizacji i metod pracy w zakresie spraw osobowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 135 z 1967

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych oraz Protokołu, sporządzonych w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 134 z 1967

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 132 z 1967

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 127 z 1967

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 126 z 1967

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 125 z 1967

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży.