e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Lipiec 1967

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 204 z 1967

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie zezwolenia na udzielanie polskim przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym pełnomocnictw do realizacji spadków zagranicznych.

 • Monitor Polski Poz. 198 z 1967

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości i Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania zakładów świadczących usługi dla ludności.

 • Monitor Polski Poz. 192 z 1967

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie udzielania rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 160 z 1967

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., oraz uczestnictwa Malty w tych konwencjach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 153 z 1967

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 152 z 1967

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 145 z 1967

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego.