e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Grudzień 1970

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 355 z 1970

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Monitor Polski Poz. 32 z 1971

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 28 z 1971

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Ogólnopolskiej Wystawie Racjonalizacji i Wynalazczości Rzemieślniczej w roku 1970 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1970.

 • Monitor Polski Poz. 21 z 1971

  Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komunikacji z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych, których pracownicy są uprawnieni do dodatkowego urlopu ze względu na zagrożenie gruźlicą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 16 z 1971

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 15 z 1971

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych.

 • Monitor Polski Poz. 13 z 1971

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie niektórych materiałów niezbędnych do wykonania obiektów budownictwa i remontowych robót budowlanych realizowanych przez spółdzielnie pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 1971

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji dla rzemieślników i innych grup podatników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1971

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez rzemieślników i inne grupy podatników.