e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Sierpień 1970

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 252 z 1970

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

 • Monitor Polski Poz. 251 z 1970

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

 • Monitor Polski Poz. 236 z 1970

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad obliczenia kwot wzrostu podatku od wynagrodzeń dla ustalenia bazowego funduszu premiowego i bazowego osobowego funduszu płac robotników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 194 z 1970

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 193 z 1970

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonię Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 181 z 1970

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanawiania stref ochronnych ujęć i źródeł wody.

 • Dziennik Ustaw Poz. 180 z 1970

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 179 z 1970

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.