e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Listopad 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 352 z 1971

  Uchwała nr 245 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w posiedzeniu kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

 • Monitor Polski Poz. 351 z 1971

  Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie połączenia Instytutu Antybiotyków i Instytutu Farmaceutycznego w Instytut Przemysłu Farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 1971

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie wyłączenia w powiecie sanockim koni w wieku powyżej 16 lat z obowiązkowego ubezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 272 z 1971

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie organizacji i zakresu działania komitetów przeciwpowodziowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 271 z 1971

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez dziennikarzy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 270 z 1971

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie nadania niektórym instytucjom państwowym i społecznym uprawnień oskarżyciela publicznego przed kolegiami do spraw wykroczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 269 z 1971

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia.