Archiwum 7 Grudzień 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 377 z 1971

    Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).

  • Dziennik Ustaw Poz. 326 z 1971

    Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki i Portugalii do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 307 z 1971

    Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.