Archiwum 8 Grudzień 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 367 z 1971

  Uchwała nr 278 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzmocnienia i zabezpieczenia dyscypliny pracy i płac w uspołecznionych zakładach pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 309 z 1971

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie o zastosowaniu przepisów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych do pracowników terenowych urzędów nie podporządkowanych radom narodowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 308 z 1971

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 1971

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.