Archiwum 31 Marzec 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 103 z 1971

    Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 102 z 1971

    Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.