Archiwum 2 Kwiecień 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 164 z 1971

  Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski Poz. 163 z 1971

  Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń objętych planowaniem terenowym.

 • Monitor Polski Poz. 162 z 1971

  Uchwała nr 69 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym.

 • Monitor Polski Poz. 158 z 1971

  Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie gospodarki finansowej organizacji gospodarczej Lasy Państwowe.

 • Monitor Polski Poz. 151 z 1971

  Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie zwiększenia zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 • Monitor Polski Poz. 137 z 1971

  Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie kontraktacji zbóż.

 • Dziennik Ustaw Poz. 95 z 1971

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 93 z 1971

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich.

NA SKÓTY