Archiwum 6 Kwiecień 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 168 z 1971

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 51 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski Poz. 167 z 1971

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 177 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń objętych planowaniem terenowym.

 • Monitor Polski Poz. 166 z 1971

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym.

 • Monitor Polski Poz. 142 z 1971

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw obrotu zaopatrzeniowego.

 • Monitor Polski Poz. 141 z 1971

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie zwiększania i zmniejszania funduszu statutowego w przedsiębiorstwach państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 139 z 1971

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie "Elektronika czynnikiem postępu w gospodarce narodowej" w Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Warszawie albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1971.

 • Dziennik Ustaw Poz. 97 z 1971

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.