Archiwum 21 Maj 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 214 z 1971

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 maja 1971 r. w sprawie ustanowionych Polskich Norm.

 • Monitor Polski Poz. 205 z 1971

  Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 maja 1971 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu palniki gazowe do kotłów grzewczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 134 z 1971

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz potwierdzenia przez Malazję, Nową Zelandię i Nauru uczestnictwa w wymienionych aktach międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 1971

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1971 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ograniczenia uboju cieląt.